f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
251 03/03/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.34+000 - กม.35+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
252 03/03/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 ระหว่าง กม.385+300 - กม.389+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
253 03/03/2563 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน และอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.5+425 - กม.6+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
254 03/03/2563 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.4+300 - กม.7+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
255 28/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
256 28/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
257 28/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+475 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
258 27/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+250 ยกเลิกแผน
259 27/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเล 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.19+275 - กม.24+050 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
260 27/02/2563 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 251 ถึง 260 จาก 292 รายการ