f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 11/11/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.260+000 - กม.264+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.2+450 - กม.23+753 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+800 - กม.10+150 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+250 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.274+000 - กม.287+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่จำนวน114ต้นและชนิดกิ่งเดี่ยวจำนวน19ต้นเสาสูง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะ ตอน1ระหว่างกม.360+035-กม.366+565(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 21/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 20/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+018 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 20/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 292 รายการ