f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 20/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 20/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า , ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.255+400 - กม.294+760 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 20/10/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 40 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน-ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.4+235 - กม.14+830 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 26/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 23/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 20/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 20/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 20/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.202+000 - กม.205+995 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 292 รายการ