f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 30/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.14+400 - กม.33+845 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 30/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+825 - กม.3+455 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 30/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.190+944 - กม.212+925 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 30/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 43 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+735 - กม.7+675 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class I Type I ความหนา 3.0 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.392+250 - กม.417+132 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ตอน 2 ระหว่าง กม.281+800 - กม.288+730 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ตอน 3 ระหว่าง กม.13+000 - กม.15+158 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.20+986 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง(Overhang Sign)ในทางหลวงหมาเลข101ตอนแยกนาแหลม-หนองห้าระหว่างกม.256+650-กม.262+900(เป็นช่วงๆ)ทางหลวงหมายเลข101ตอนหนองห้า-สวนป่าระหว่างกม.264+440-กม.277+625(เป็นช่วงๆ)ทางหลวงหมายเลข103ตอนร้องกวาง-แม่ยางฮ่อระหว่างกม.1+250-กม.1+ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 262 รายการ