f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1921 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1922 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1923 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 16,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1924 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/12/2562 99,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1925 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฏร์ กม.231+400 - กม.234+500 เป็นช่วงๆ 04/12/2562 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1926 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข 103 , 1154 03/12/2562 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1927 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้ออะไหล่ 13/12/2562 43,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1928 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อยาง 13/12/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1929 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/12/2562 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1930 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/12/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1931 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,400 ลิตร 03/12/2562 38,206.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1932 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1933 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/11/2562 23,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1934 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1935 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/11/2562 234,490.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,921 ถึง 1,935 จาก 2,030 รายการ