f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/03/2564 59,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2564 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 347 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 18/03/2564 8,605.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300 30/03/2564 23,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.46+850 - กม.49+800 30/03/2564 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/03/2564 39,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/03/2564 11,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/03/2564 48,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10/03/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 10/03/2564 25,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 11/03/2564 97,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 10/03/2564 14,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 09/03/2564 39,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 09/03/2564 7,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 822 รายการ