f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/11/2566 99,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/11/2566 8,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/11/2566 21,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/11/2566 26,643.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 09/11/2566 65,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะฯ) จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 54,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 4 รายการ 08/11/2566 24,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 33,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/11/2566 99,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2566 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 273,684.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 56,395.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 06/11/2566 10,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,030 รายการ