f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
751 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
752 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/11/2562 25,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
753 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 51,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
754 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
755 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
756 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อใบมีดตัดหญ้า 18/11/2562 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
757 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้ออะไหล่ 18/11/2562 39,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
758 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อแบตเตอรี่ 18/11/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
759 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
760 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/11/2562 54,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
761 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
762 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/11/2562 51,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
763 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 53,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
764 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/11/2562 39,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
765 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 751 ถึง 765 จาก 822 รายการ