f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
796 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้ออะไหล่ 18/11/2562 39,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
797 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อแบตเตอรี่ 18/11/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
798 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
799 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/11/2562 54,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
800 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
801 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/11/2562 51,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
802 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/11/2562 53,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
803 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/11/2562 39,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
804 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
805 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 97,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
806 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/11/2562 40,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
807 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 57,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
808 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
809 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 90,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
810 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 31/10/2562 31,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 796 ถึง 810 จาก 861 รายการ