f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
766 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 97,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
767 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/11/2562 40,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
768 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 57,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
769 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
770 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 90,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
771 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 31/10/2562 31,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
772 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
773 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/10/2562 13,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
774 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 33,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
775 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 06/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
776 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 45,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
777 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/11/2562 12,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
778 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/10/2562 21,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
779 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/10/2562 11,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
780 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 30/10/2562 459,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 766 ถึง 780 จาก 822 รายการ