f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
811 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
812 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/10/2562 13,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
813 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 33,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
814 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 06/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
815 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 45,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
816 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/11/2562 12,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
817 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/10/2562 21,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
818 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/10/2562 11,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
819 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 30/10/2562 459,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
820 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2562 233,623.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
821 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 29/10/2562 11,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
822 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
823 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 24/10/2562 16,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
824 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 24/10/2562 30,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
825 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 811 ถึง 825 จาก 861 รายการ