f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 68,184.40 ยกเลิก เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1125 จำนวน 1 งาน 12/11/2563 217,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 23/02/2564 28,131,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งบ 1 ล้าน) 15/01/2564 92,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (งบ 1 ล้าน) 15/01/2564 93,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/01/2564 49,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/01/2564 58,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 13/01/2564 86,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 13/01/2564 30,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งบ 1 ล้าน) 13/01/2564 38,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,099 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 12/01/2564 90,587.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 12/01/2564 61,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2564 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 861 รายการ