f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 52,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง จำนวน 1 รายการ 02/11/2566 98,332.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 7 รายการ 06/11/2566 49,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 01/11/2566 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/11/2566 58,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/11/2566 29,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/11/2566 21,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 รายการ 27/10/2566 45,405.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าในเขตทาง จำนวน 1 รายการ 27/10/2566 99,318.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 26/10/2566 50,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/10/2566 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ปริมาณงาน 246,346 ตร.ม. 24/10/2566 98,538.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/10/2566 8,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/10/2566 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,030 รายการ