f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/08/2566 68,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 300 ลิตร 07/08/2566 9,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/08/2566 75,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer) ปริมาณงาน 5,200 เมตร 07/08/2566 499,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 99,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/08/2566 24,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/08/2566 98,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 16,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/08/2566 32,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 5,082.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/08/2566 81,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,400 ลิตร 28/08/2566 56,546.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,030 รายการ