f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/03/2564 17,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,450 ลิตร 03/03/2564 38,265.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (งบ 1 ล้าน) 24/02/2564 6,634.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/02/2564 7,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/02/2564 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/02/2564 11,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/02/2564 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) 30/03/2564 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมางานติดตั้งมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ (งบบ้านพัก) จำนวน 7 รายการ 22/02/2564 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/02/2564 93,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/02/2564 98,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/02/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2564 6,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2564 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 822 รายการ