f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/10/2566 14,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/10/2566 8,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/10/2566 86,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 18/10/2566 55,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/10/2566 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 81,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 17/10/2566 41,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 17/10/2566 10,292.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/10/2566 7,915.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/10/2566 66,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 18/10/2566 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/10/2566 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/10/2566 497,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 16/10/2566 34,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,030 รายการ