f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 11/10/2566 499,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง จำนวน 1 รายการ 11/10/2566 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 12/10/2566 96,752.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างทำตรายาง 12/10/2566 5,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งป้ายนำทาง พร้อมเสา 06/10/2566 7,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 04/10/2566 6,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 03/10/2566 11,407.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรำจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566) 02/10/2566 24,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 03/10/2566 51,008.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 11/09/2566 290,729.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/09/2566 98,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/09/2566 91,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,030 รายการ