f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาปรับระดับผิวจราจร จำนวน 2 รายการ 17/02/2564 498,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 17/02/2564 41,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/02/2564 38,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 16 รายการ 10/02/2564 37,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบบ้านพัก) จำนวน 2 รายการ 09/02/2564 11,887.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 7,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบบ้านพัก) จำนวน 10 รายการ 10/02/2564 32,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 16/02/2564 18,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 48,414.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40,000 แผ่น 01/02/2564 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/02/2564 69,455.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/02/2564 17,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/02/2564 99,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/02/2564 5,831.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/02/2564 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 822 รายการ