f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/07/2563 7,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 22/07/2563 40,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/07/2563 67,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 22/07/2563 38,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 11,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/07/2563 38,096.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/07/2563 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 22,187.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/07/2563 41,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 39,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาวางระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน 10/07/2563 251,294.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 452 รายการ