f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 17/01/2565 47,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/01/2565 34,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแพร่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.25+000 - กม.31+290 (เป็นช่วงๆ) 29/12/2564 16,390,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแพร่ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2565 10,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างทำป้ายไวนิล (ประชาชนมีส่วนร่วม) 13/01/2565 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/01/2565 71,695.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2565 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/01/2565 16,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 11/01/2565 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 11/01/2565 97,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.9+800 - กม.15+440 (เป็นช่วง ๆ) 21/01/2565 15,870,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+735 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2565 264,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น บริเวณ กม.6+800 LT. 14/01/2565 220,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น บริเวณ กม.0+300 RT. 14/01/2565 220,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+789 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2565 240,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,197 รายการ