f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน 5 ต้น และชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 50 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.269+165 - กม.274+539 (เป็นช่วง ๆ) 21/02/2563 4,958,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งโคมไฟไฮเพรสเซอร์ ขนาด 250 W. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โคม (งานบูรณะทรัพย์สิน) 13/02/2563 8,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 15,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2563 30,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 61,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/02/2563 25,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/02/2563 25,860.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 11/02/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/02/2563 93,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/02/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2563 5,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 213,978.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 213,978.60 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ