f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 5 ระหว่าง กม.6+000 - กม.13+890 03/12/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS.203 ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตีบ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+300 - กม.40+554 03/12/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+167 - กม.16+516 03/12/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 26/11/2563 18,087.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 24/11/2563 35,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 8 รายการ 26/11/2563 25,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 26/11/2563 25,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/11/2563 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 3 รายการ 26/11/2563 52,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 23/11/2563 7,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 80,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 26/11/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 26/11/2563 72,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/11/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 666 รายการ