f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/02/2567 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 5,082.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 12/02/2567 11,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 7,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/02/2567 62,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 272,721.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงแพร่ จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะฯ) จำนวน 4 รายการ 14/02/2567 20,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 91,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/02/2567 6,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/02/2567 98,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/02/2567 67,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงแพร่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 06/02/2567 16,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,191 รายการ